De Tandemclub Vlaanderen is in feite geen echte club. We hebben geen bestuur, geen statuten of reglementen en dergelijke, en we betalen ook geen lidgeld.

We zijn wel allen enthoesiaste Tandemrijders, die eens per maand ergens te lande samen komen voor een Tandemrit in groepsverband. De rit wordt georganiseerd door vrijwilligers die in een bepaalde streek de mooiste paden met elkaar weten te verbinden tot een tocht van +/- 60 km. (in de winter) of +/- 80 km. (in de zomer).

Op zo'n rit is iedereen met Tandem welkom. Tenzij anders vermeld, komen we altijd op een Zondag samen aan het plaatselijke Station om 10.00 uur, om tegen 10.15 uur te kunnen vertrekken. De snelheid wordt altijd aangepast aan het zwakste team. (gemiddelde tussen 19 en 21 km/u op de fietscomputer) Het is de gezelligheid die primeert boven de prestaties.

s'Middags wordt er meestal halt gehouden aan een café-taverne waar men voor de lunch een snack kan bestellen, maar picknicken is ook mogelijk. Het is wenselijk dat men zijn deelname een paar dagen voordien telefonisch kan melden bij de organisatoren, en meteen meer gedetailleerde info vragen.

Tot Ziens op de Tandem!

Voor de Zekerheid

Voor deelname aan de tochten geldt: elke deelnemer rijdt op eigen verantwoordelijkheid en dient de verkeersregels te respecteren. De organisatoren van de ritten kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele lichamelijke en/of materiële schade.


HOME